Wij zijn MultiMaat

MultiMaat is een multidisciplinaire maatschap voor zorg aan mensen met complexe aandoeningen. Dit zijn veelal ouderen.
 
De filosofie achter de maatschap is: het maximale effect halen uit het samenwerken van meerdere disciplines.

Dit betreft zowel de manier van communicatie als ook het wederzijds benutten van elkaars kennis en bevindingen om daarmee voor de client het optimale resultaat te kunnen bereiken.

Wat het optimale resultaat is, wordt met de client of diens vertegenwoordiger gedurende de behandeling en/of begeleiding besproken en in overleg met de client als doel gesteld.

Lees meer over ons

Onze maatschap

Cees

C.A. Timmer
Neuropsycholoog

C.A. Timmer (Cees), Neuropsycholoog

Wat doet een (neuro) psycholoog?

Met behulp van de psycholoog worden mensen, leidend aan een langdurige aandoening in de hersenen bv. dementie, in staat gesteld om te gaan met ervaren cognitieve en/of psychische problemen. Als iemand door een aandoening niet meer naar wens kan functioneren en daardoor problemen ervaart kan de psycholoog d.m.v. adviezen aan de persoon zelf, de familie of een andere zorg verlenende omgeving een mogelijke oplossing bieden.

De psycholoog begeleidt mensen in het leren omgaan met de effecten van veranderingen in de hersenen door te zorgen voor een structuur biedende omgeving waarin m.n. individuele aandacht een centraal punt vormt. De psycholoog bekijkt samen met de client en/of zijn omgeving welke opties er zijn die een positieve bijdrage kunnen leveren om te kunnen komen tot een, rekening houdend met aanwezige cognitieve beperkingen, zo goed mogelijke invulling van de dag te komen en via deze wijze de kwaliteit van leven op niveau te houden.

Menno

M.J. Buiskool
Specialist Ouderengeneeskunde

M.J. Buiskool (Menno), Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde richt zich vooral op de specifieke problematiek van de gezondheid, ziekte en hoe hier mee om te gaan van de oudere mens. Ik doet dit samen met anderen, met name de disciplines binnen de maatschap en verpleegkundigen en wanneer de patient in de thuissituatie is ook met de huisarts, omdat er meestal sprake is van meerdere problemen op verschillende terreinen. Vooral het optimaal instellen van medicatie en het verwijzen of samenwerken met andere hulpverleners is het bekende medische deel. Echter vooral het combineren van de effecten van andere deskundigen binnen en buiten de maatschap levert de winst voor de patient. De arts speelt hierin de rol van de eindverantwoordelijke voor de gezamenlijke aanpak (het behandelplan)

Tom

T.A.M. Braakhuis
Ergotherapeut

T.A.M. Braakhuis (Tom), Ergotherapeut

Ik ben Tom Braakhuis en ben net als Saskia ergotherapeut. Ergotherapie stelt mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen, bijvoorbeeld aankleden, eten, huishoudelijk werk, hobby’s, sociale contacten. Activiteiten die betekenisvol voor cliënten zijn.

Als iemand door een langdurige of blijvende aandoening niet meer naar wens kan functioneren, biedt ergotherapie een oplossing. Wij begeleiden mensen in het beter omgaan met lichamelijke of psychische tekortkomingen, met het opnieuw of anders uitvoeren van bepaalde activiteiten, of met het voorkomen of vertragen van de verergering van de beperkingen. De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt welke mogelijkheden er zijn om handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten. De kwaliteit van leven neemt daardoor toe.

Ik ben opgeleid aan de Revalidatie Academie Hoensbroek en heb gewerkt in verschillende verpleeghuizen en een psychiatrisch ziekenhuis. Ik heb ruime ervaring in de eerste lijn en werk tegenwoordig onder andere voor Beatrixoord Ergotherapie Thuis. Daarnaast werk ik in Beatrixoord sinds een aantal jaren voor de afdeling Pijnrevalidatie.

Sylvia

S.F. Buiskool-Koopman
Logopedist

S.F. Buiskool-Koopman (Sylvia), Logopedist

Ik heb als logopedist specifieke kennis en ervaring in het onderzoeken en behandelen van ouderen met complexe problematiek v.w.b. de communicatie en het eten en drinken (slikken). A.d.h.v. onderzoek/observatie kunnen adviezen aan de bewoner en/of aan de zorg gegeven worden. Wanneer verbale communicatie niet meer toereikend is kan gezocht worden naar een communicatiehulpmiddel. Wanneer eten en drinken minder goed gaat, kunnen ook daar hulpmiddelen worden ingezet, zoals aangepaste borden, bekers en bestek.

Claire

C.M.P. van der Pluim
Fysiotherapeut

Ik ben Claire van der Pluijm, ik werk al geruime tijd als fysiotherapeute in de zorg voor ouderen.

Wat kunt u van de fysiotherapie verwachten?
Door middel van fysiotherapie worden mensen in staat gesteld om beter, makkelijker en met plezier te bewegen om de nog aanwezige mogelijkheden te verbeteren of onderhouden.

Als iemand door een aandoening niet meer naar wens kan functioneren wordt na onderzoek samen met de cliënt en zijn/ haar omgeving een plan gemaakt om de mogelijkheden voor de dagelijkse handelingen en dagbesteding te optimaliseren. Samen met alle disciplines wordt gekeken naar de best mogelijke oplossingen. bv. juiste begeleiding, gebruik van hulpmiddelen.  Hierbij hoort ook het ondersteunen van de zorg om de handelingen prettig en veilig uit te kunnen voeren.

De fysiotherapeut begeleidt, behandelt en adviseert mensen in het beter leren omgaan met hun beperkingen.  Als dit niet meer lukt dan begeleiden we de bewoner in zijn passiviteit (PDL = passiviteiten van het dagelijks leven).  Hierin werken de fysiotherapeut en de ergotherapeut en de verzorging nauw samen. Denk aan preventie van doorliggen, aangepaste kleding verzorgend wassen, lighouding, wijze van aanraken/ ontspannen.

Saskia

S.E.D. Brzesowsky
Ergotherapeut

S.E.D. Brzesowsky (Saskia), Ergotherapeut

Ik ben Saskia Brzesowsky en ik ben net als Tom ergotherapeut. Ergotherapie stelt mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen, bijvoorbeeld aankleden, eten, huishoudelijk werk, hobby’s, sociale contacten. Activiteiten die betekenisvol voor cliënten zijn.

Als iemand door een langdurige of blijvende aandoening niet meer naar wens kan functioneren, biedt ergotherapie een oplossing. Wij begeleiden mensen in het beter omgaan met lichamelijke of psychische tekortkomingen, met het opnieuw of anders uitvoeren van bepaalde activiteiten, of met het voorkomen of vertragen van de verergering van de beperkingen. De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt welke mogelijkheden er zijn om handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten. De kwaliteit van leven neemt daardoor toe.

Ik ben opgeleid tot ergotherapeut in Weesp en heb werkervaring opgedaan binnen de psychiatrie, verpleeghuizen en algemene ziekenhuizen. Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet, Interdisciplinaire Benadering bij Chronische Pijn en heb veel ervaring bij trainingen van vervoersvoorzieningen. Samen met onder andere Tom Braakhuis heb ik in de regio Oost Groningen de Eerstelijns Ergotherapie ontwikkeld.

 

Inschakelen

De Maatschap is niet gebonden aan een instelling en kan haar behandeling en begeleiding bieden in alle verblijfssituaties van de client, mits daar, wanneer de client in een instelling verblijft, ook met de instelling overeenstemming over is.

De Maatschap kan ingeschakeld worden na verwijzing door de huisarts of wanneer een instelling in het kader van WLZ een client zorg en verblijf verleent en de behandeling en begeleiding door de Maatschap wil laten verrichten.

Kosten

De kosten hiervan komen ten laste van de instelling waar de client verblijft, waarbij de vergoeding vanuit de WLZ, voor het deel behandeling en begeleiding, toegestaan wordt door het Zorgkantoor op basis van de kwaliteit welke Multimaat levert.

Indien cliënt met een WLZ indicatie is opgenomen in een instelling komen de kosten ten laste van de instelling.

Verslaglegging is conform de normen van de beroepsgroepen welke hieraan gesteld worden.
Verwijzers ontvangen een rapportage van de bevindingen en adviezen of behandel voorstellen en resultaten, met een compacte samenvatting aan het einde.

Nieuws

Nieuwsberichten van de leden van MultiMaat.

Uit onderzoek is gebleken dat geheugentraining op zich tot weinig of geen resultaten leidde. Het gebruik van strategieën om te goed te kunnen onthouden bv het gebruik van een agenda, het leren van ezelsbruggetjes en het verbeteren van de concentratie leidde tot betere resultaten in het onthouden in het dagelijks leven.

Bron: proefschrift Nikita Frankenmolen, Nijmegen 25.06.2018